SmodCMS

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, który powodowałby zaistnienie także cywilne skutki według prawa polskiego, winni:

1. Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron - w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj:

 1. otrzymania "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - cywilnego (3 egzemplarze). Na odwrotnej części tego "Zaświadczenia" znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony w danej parafii i po zawarciu małżeństwa przesłany do USC;
 2. złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

2. Zgłosić w kancelarii parafii miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego pobytu jednej ze stron (narzeczonego lub narzeczonej) zamiar zawarcia małżeństwa konkordatowego na przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Przy zgłoszeniu w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają:

 1. dowody osobiste lub inne publiczne dokumenty podające miejsce i datę urodzenia oraz zaopatrzone w fotografię;
 2. metryki chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wydania);
 3. metryki bierzmowania (ważne 6 miesięcy od daty wydania);
 4. Zaświadczenie z USC, które jest ważne 3 miesiące od daty wydania;
 5. wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i), także z parafii;
 6. świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z innej parafii (po wygłoszeniu zapowiedzi);
 7. dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów;
 8. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 9. dokument rozmowy w poradni przedmałżeńskiej.

3. Bezpośrednie przygotowanie

W ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do udziału w naukach przedślubnych oraz spotkaniach poradnictwa rodzinnego.

4. Zawarcie małżeństwa

Przy zawarciu małżeństwa, duchowny który błogosławi, przyjmuje oświadczenie woli narzeczonych o zawarciu małżeństwa wywierającego także skutki cywilne. Małżonkowie, dwóch pełnoletnich świadków oraz duchowny składają czytelne podpisy na "Zaświadczeniu..."

Wszystkim małżeństwom i przygotowującym się do małżeństwa polecamy stronę: www.npr.pl

Wersja do druku Generuj PDF