SmodCMS

Wizyta Duszpasterska w Parafii Staroźreby 2012/2013

23.12.2012

W piątek 28-go grudnia w naszej parafii rozpoczyna się KOLĘDA (wizyta duszpasterska). Jest to jedna z form bezpośredniej ewangelizacji rodzin w parafii, pogłębienie więzi z duszpasterzami, udział parafian w działaniach duszpasterskich i gospodarczych parafii (angażowanie nowych osób do grup parafialnych).

Według Statutów XLII Synodu naszej diecezji ofiary składane księdzu podczas kolędy są w 10 % przeznaczone na diecezjalny fundusz budowy nowych kościołów, a z pozostałych 90 % połowa przeznaczona jest dla parafii, natomiast druga połowa dla kapłanów.
Dzieci będą otrzymywać pamiątkowe obrazki, należy przygotować zeszyty do religii (jeśli kolęda wypadnie w dzień nauki szkolnej, zeszyt do religii dzieci i młodzież zostawiają w domu). Prosimy by, w miarę możliwości, każda rodzina postarała się jak najliczniej uczestniczyć w tym spotkaniu z duszpasterzem parafii. Niech w każdym domu będą przygotowane na stole: Pismo św., pasyjka (krzyż), świeca, woda święcona i kropidło.
Głównym punktem tej wizyty jest wspólna modlitwa wszystkich członków rodziny z kapłanem, a także wspólna rozmowa dotycząca życia religijnego i codziennego (m.in. kwestia angażowania się w parafii w grupy parafialne, uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach św., w innych nabożeństwach, modlitwy w rodzinie, katechizacji dzieci i młodzieży; jest to również możliwość bezpośredniego podzielenia się trudnościami i radościami życia religijnego i codziennego z duszpasterzami, omówienia realizacji zamierzonych przedsięwzięć duszpasterskich i gospodarczych w parafii na najbliższy czas i innych spraw).
Wśród zamierzeń gospodarczych w tym roku nadal gromadzimy środki finansowe na niezbędny do wykonania remont dachu i więźby dachowej na kościele, a także remont generalny dzwonnicy.
Czekają nas więc kosztowne, aczkolwiek konieczne do wykonania inwestycje. Dlatego, jako wasi duszpasterze, prosimy o mobilizację wszystkich parafian. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dodatkowe (oprócz tych składanych na kolędę) ofiary na zamierzone inwestycje (kto ile może, w miarę swoich możliwości). Z góry wyrażamy wdzięczność za zrozumienie wspólnej odpowiedzialności za parafię i okazane niezbędne wsparcie na te cele. Kościół – to nasza wspólna sprawa, to nasz wspólny dom !!!
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam wszystkim w tym pięknym czasie odwiedzin duszpasterskich w rodzinach naszej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże !

Duszpasterze Parafii Staroźreby

Kancelaria parafialna w czasie kolędy jest czynna tylko w godzinach porannych od 7.30 do 8.30.
     
Na ten szczególny czas odwiedzin duszpasterskich w rodzinach naszej wspólnoty parafialnej z serca wszystkim błogosławimy !!!

« inne aktualności