SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – XXVII Niedziela Zwykła B

04.10.2015

Dzisiejsza niedziela w naszej parafii – to niedziela odpustowa ku czci patronów naszego kościoła – św. Aniołów Stróżów i jednocześnie niedziela powołaniowa. Gościmy u nas Ks. Profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którego serdecznie witam oraz braci kleryków z naszego seminarium wraz z ks. diakonem, których także serdecznie witamy.

Ogłoszenia – XXVI Niedziela Zwykła B

27.09.2015

Słowo Boże tej niedzieli wzywa nas do unikania zazdrości, nieuczciwego bogacenia się i innych grzechów. Zdaniem Chrystusa – dla człowieka lepsza jest utrata ręki, nogi lub oka niż obraza Boga, pociągająca za sobą karę wieczną w piekle. Starajmy się mądrze korzystać z darów Bożych

Ogłoszenia – XXV Niedziela Zwykła B

20.09.2015

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy w naszej parafii szczególne Maryjne Rekolekcje przygotowujące nas do przybycia do naszej parafii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wraz z Ojcami Paulinami – zachęcamy do gorliwego i owocnego przeżywania tego szczególnego czasu nawrócenia i pokuty. Każdego dnia znajdźmy czas aby wziąć udział w nabożeństwach.

Zaproszenie na Rekolekcje Maryjne

13.09.2015

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które w naszej parafii będziemy przeżywać w dniach 23 - 24 września 2015 r. poprzedzone zostanie Rekolekcjami Maryjnymi, które przeżyjemy w dniach 20 – 22 września. Niech te szczególne dni staną się dla nas wszystkich Bożym darem do pogłębienia wiary, duchowości maryjnej, pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i do odnowy naszego życia religijnego. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej rozpocznie się w środę 23 września o godz. 16:00, a zakończy w czwartek 24 września o tej samej po¬rze. Prosimy wszystkich o mobilizację, powstrzymanie się od niekoniecznych prac i zapraszamy do udziału w nabożeństwach, czuwaniach i innych modlitwach. Maryi – naszej Matce i Królowej, zawierzajmy siebie samych, nasze rodziny, parafię oraz społeczność w której żyjemy i naszą Ojczyznę.

Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła B

13.09.2015

Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku rozpoczynająca V Tydzień Wychowania z modlitwami za dzieci, młodzież i wychowawców. Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą.