SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – XXVI Niedziela Zwykła C

25.09.2016

Dobiega końca wrzesień. Podjęliśmy obowiązki związane z nowym rokiem szkolnym, z codziennym życiem i pracą. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty przez przynależność do działających w parafii grup formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaangażujmy się w ich działalność

Ogłoszenia – XXV Niedziela Zwykła C

18.09.2016

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by nie manipulowali informacjami, ale byli przekazicielami prawdy i promotorami trwałych, nieprzemijających wartości

IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

18.09.2016

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2016 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie

Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła C

11.09.2016

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia

 

Ogłoszenia – XXIII Niedziela Zwykła C

04.09.2016

Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wymagania. Bóg ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”