SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – Niedziela Palmowa B

29.03.2015

W dzisiejszą Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niech w tym tygodniu towarzyszy nam większa gorliwość do udziału w nabożeństwach, byśmy jako wierni chrześcijanie podążali za naszym Panem i Mistrzem, i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale. Dziś przeżywamy pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Króla do Jerozolimy.

Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu B

22.03.2015

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Do tej pory towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy krzyże. Skupiamy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkiego Postu B

15.03.2015

Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości „laetare”, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Radość w Wielkim Poście wypływa z faktu, że w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, iż mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego zbawienia.

Ogłoszenia – III Niedziela Wielkiego Postu B

08.03.2015

Dziś – trzecia niedziela Wielkiego Postu. Liturgia słowa przypomniała nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa włącza nas sakrament chrztu św., który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych.

Ogłoszenia – II Niedziela Wielkiego Postu A

01.03.2015

Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego ze względu na proklamowaną dziś perykopę ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówiące o tej postaci. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor