SmodCMS

Parafia św. Onufrego


Aktualności

Ogłoszenia – III Niedziela Zwykła B

25.01.2015

Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych na Trąd. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym ciągu starajmy się pogłębiać swoją wiarę, modlić się o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego miłosierdzia w odniesieniu do sióstr i braci odłączonych. Trędowatym starajmy się pomagać przez modlitwę i ofiary składane na cele misyjne Kościoła

Ogłoszenia – II Niedziela Zwykła

18.01.2015

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. W Kościele dziś rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powyższe obchody uświadamiają nam obowiązek stałej troski o imigrantów i emigrantów, a także o jedność wyznawców Chrystusa

Ogłoszenia – Niedziela Chrztu Pańskiego

11.01.2015

Przeżywany dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękujemy Bogu za tę szczególną łaskę pierwszego sakramentu w naszym życiu, który zgładził grzechy, wprowadził nas do wspólnoty Kościoła i uczynił dziećmi Bożymi.

Ogłoszenia – II Niedziela po Bożym Narodzeniu

04.01.2015

We wtorek Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – święto nakazane, które pozwala nam uświadomić sobie, że Pan Jezus przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale również do pogan. Ich reprezentantami w Betlejem byli Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli pokłonić się nowo narodzonemu Zbawicielowi.

Ogłoszenia – Niedziela Świętej Rodziny

28.12.2014

W środę 31-go grudnia kończy się Stary Rok Kalendarzowy 2014. Będziemy przepraszać Wszechmogącego Boga za wszelkie nasze przewinienia i grzechy, dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok. Zapraszamy więc na 17.00 na mszę św. Na jej zakończenie będzie dziękczynno - przebłagalna adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.