SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – XIII Niedziela Zwykła C

26.06.2016

W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat powołania. Jest to dla nas wyzwanie, że w czasie odpoczynku mamy być świadkami Bożej obecności i działania w świecie? Prośmy o siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych chrześcijańskich obowiązków.

Ogłoszenia – XII Niedziela Zwykła C

19.06.2016

„Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” − to pytanie trzeba nam zadawać nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, by nasza odpowiedź była naprawdę wiarygodna

ODPUST ku czci św. Onufrego - Patrona Parafii Staroźreby

12.06.2016

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ODPUST ku czci św. Onufrego – patrona naszej parafii. Jako proboszcz dziękuję ks. kan. Mieczysławowi Ochtyrze – emerytowanemu kustoszowi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Płocka za przyjęcie mojego zaproszenia do naszej parafii na dzisiejszą uroczystość, za głoszone nam całą niedzielę odpustowe słowo Boże i odprawienie uroczystej sumy odpustowej ...

Ogłoszenia – X Niedziela Zwykła C

05.06.2016

„Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” – tak komentowano fakt wskrzeszenia młodzieńca z Nain czy inne cuda dokonywane przez Pana Jezusa. Dziś również Pan Jezus chce przychodzić do nas ze swoją uzdrawiającą mocą i łaską. Czyni to przede wszystkim przez sakramenty, zwłaszcza w Eucharystii, kiedy staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu działać w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak najowocniej i jak najczęściej. Dlatego zachęcamy do udziału w mszach świętych również w dni powszednie.

Ogłoszenia – IX Niedziela Zwykła C

29.05.2016

Pan Jezus doceniał i chwalił wiarę tych, których spotykał podczas swej publicznej działalności i którym wyświadczał dobro. To zachęta dla nas, byśmy umacniali naszą wiarę i ufność wobec Pana, wpatrując się choćby w przykład setnika z dzisiejszej Ewangelii.