SmodCMS

Rzymskokatolickia Parafia p.w. św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Rekolekcje Adwentowe w Staroźrebach 19, 20 i 21 grudnia 2014

14.12.2014

Rozpoczynamy w tym tygodniu doroczne rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. mgr  Zbigniew Morawski - ekonom wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Witamy go bardzo serdecznie w naszej parafialnej wspólnocie i życzymy mu dobrych natchnień Ducha Świętego.

Ogłoszenia – III Niedziela Adwentu B

14.12.2014

Przeżywamy Adwent – dziś Niedziela Radości „Gaudete” – „Radujcie się!” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale

Ogłoszenia - II Niedziela Adwentu

07.12.2014
Przeżywamy Adwent – czas naszego przygotowania na przyjście Chrystusa. Są odprawiane msze św. zwane RORATAMI – we wtorek i w czwartek o 17.00, a w sobotę o 7.00 – zachęcamy do udziału. Dziś w II-gą Niedzielę Adwentu (jak co roku) modlimy się za Kościół na Wschodzie

Ogłoszenia – I Niedziela Adwentu B

30.11.2014
Rozpoczynamy Adwent – czas naszego przygotowania na przyjście Chrystusa na końcu świata i w czasie Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za przygotowanie wieńca adwentowego i ułożenie kwiatów pani Aldonie Tomczak. Nowy Rok Kościelny, dziś rozpoczęty przeżywany będzie pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Będziemy starali się rozbudzić nasze sumienia ducha wiary, aby odważnie przemieniać siebie i świat zgodnie z zamysłem Bożym. To nasze wielkie zadanie!

Ogłoszenia – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

23.11.2014

Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.