SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – IX Niedziela Zwykła C

29.05.2016

Pan Jezus doceniał i chwalił wiarę tych, których spotykał podczas swej publicznej działalności i którym wyświadczał dobro. To zachęta dla nas, byśmy umacniali naszą wiarę i ufność wobec Pana, wpatrując się choćby w przykład setnika z dzisiejszej Ewangelii.

Ogłoszenia – Niedziela Trójcy Świętej

22.05.2016

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób.

Ogłoszenia – Niedziela Zesłania Ducha Świętego C

15.05.2016

Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania

Ogłoszenia – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego C

08.05.2016

W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje. Dzisiaj w naszej parafii 42 rodziny wraz z dziećmi klas III-cich przeżywa uroczystość I-szej Komunii św.

Ogłoszenia – VI Niedziela Wielkanocna C

01.05.2016

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by pomagała nam przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by uczyła nas pełnić wolę Boga. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w naszym kościele codziennie o 17.00. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na majowe wspólnie z sąsiadami przed kapliczkami Matki Bożej czy też w domu przed jej obrazem w gronie rodzinnym.