SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – VI Niedziela Wielkanocna C

01.05.2016

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by pomagała nam przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by uczyła nas pełnić wolę Boga. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w naszym kościele codziennie o 17.00. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na majowe wspólnie z sąsiadami przed kapliczkami Matki Bożej czy też w domu przed jej obrazem w gronie rodzinnym.

Ogłoszenia – V Niedziela Wielkanocna C

24.04.2016

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkanocna C

17.04.2016

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.

Ogłoszenia – III Niedziela Wielkanocna C

10.04.2016

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.

Niedziela Bożego Miłosierdzia

03.04.2016

MODLITWA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA